دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس

مجموعه: مجله خبری

دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش، معتادین و سارقین در مشهد + عکس های

خبرگزاری مهر: در این طرح پاکسازی شهر مشهد سارقین حرفه‌ای، اراذل و اوباش، فروشنده محصولات ضدفرهنگی، مزاحم نوامیس و حامل سلاح سرد و معتادین در ۲۴ ساعت گذشته با حضور یگانهای پیشگیری نیروی انتظامی در نقاط مختلف مشهد دستگیر شدند.

0.666734001322215695 taknaz ir دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس

0.227726001322215669 taknaz ir دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس 0.926251001322215671 taknaz ir دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس 0.292789001322215674 taknaz ir دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس 0.550684001322215677 taknaz ir دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس 0.823038001322215679 taknaz ir دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس 0.075492001322215682 taknaz ir دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس 0.311068001322215684 taknaz ir دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس 0.245426001322215686 taknaz ir دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس 0.515461001322215688 taknaz ir دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس 0.096550001322215691 taknaz ir دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس 0.377970001322215693 taknaz ir دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس  0.925725001322215697 taknaz ir دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس 0.290217001322215700 taknaz ir دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس

0.204481001322215645 taknaz ir دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس 0.550137001322215648 taknaz ir دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس 0.803185001322215650 taknaz ir دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس 0.068417001322215653 taknaz ir دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس 0.340303001322215655 taknaz ir دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس 0.712995001322215657 taknaz ir دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس 0.742284001322215659 taknaz ir دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس 0.334978001322215662 taknaz ir دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس 0.277295001322215664 taknaz ir دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس 0.638151001322215666 taknaz ir دستگیری سارقین مسلح و اراذل و اوباش،معتادین و سارقین در مشهد+عکس

دیدگاه کاربران

نام : (لازم)

پست الکترونیک (نمایش داده نمی شود) (لازم)

وب سایت :

متن نظر :


Current day month ye@r *